Výroba tepelné energie

Napojení nových objektů na SZTE Příbor

Společností TP Příbor s.r.o. byly na žádost Města Příbor realizovány nové přípojky tepelné energie pro městské objekty MŠ Švermova, budova č.p. 118 (sklípek) a MŠ Frenštáská.

Přípojka pro objekt Mateřské školy Švermova  č.p.1324
Zahájení prací                                                        24.08.2022
Zahájena dodávka tepelné energie            19.10.2022
Dokončení prací, předání dokumentace   14.11.2022

Terénní úpravy

Přípojka pro objekt budovy MÚ „Sklípek“ Freudova č.p. 118

Dokončení terénních prací

Zahájení prací                                                         24.10.2022
Dodávka tepelné energie odložena z důvodu rekonstrukce objektu
 Dokončení prací,  předání dokumentace  14.12.2022

Realizace přípojky pro dům čp. 118

Přípojka pro objekt Mateřská škola Frenštátská č.p.1370

Zahájení prací                                                           20.2.2023
Zahájení dodávek tepelné energie                24.3.2023
Dokončení prací, předání dokumentace     25.4.2023

Kotelna Nerudova
Rekonstrukce plynové kotelny

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukci technologie kotelny.

Samotné rekonstrukci kotelny Nerudova předcházely od roku 2019 přípravné práce:

  • Výběr projektanta
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Výběr zhotovitele.

Kritériem pro výběr zhotovitele byl dopad rekonstrukce na jednotkovou cenu tepelné energie. Vítěznou nabídku předložila společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. a začátkem roku 2020 uzavřeli TP Příbor a ČEZ energetické služby Smlouvu o dílo.

V  květnu společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. začala realizovat dílo likvidací  stávající technologie. Z prostoru kotelny byly demontovány původní plynové kotle, rozvody topného potrubí a plynu, elektroinstalace. Na konci června začaly montážní práce na nové technologii kotelny.

Základní údaje nové technologie kotelny:

  • Plynové kondenzační dvou-kotle HOWAL Ultra Gas 1440 D – 2ks, o celkovém výkonu kotelny 2880 kW.
  • Plynové rozvody od regulační plynové stanice po plynové kotle včetně technologie
  • Nerezové vložky kouřovodů ve stávajícím komíně – 2 ks
  • Teplovodní rozvodné potrubí kotelny včetně technologie (ventilů, servopohonů, měření, rozdělovačů, sběračů, čerpadel, expanzního automatu aj.)
  • Úpravna topné vody
  • Elektroinstalace kotelny (rozvaděč, osvětlení, napojení elektro-technologie aj.)
  • Nový systém měření a regulace včetně bezpečnostních prvků kotelny

V polovině prázdnin se uskutečnily zkoušky jednotlivých částí technologií, následovaly školení obsluhy kotelny.

Dne 28.8.2020 zhotovitel díla zahájil zkušební provoz nové plynové kotelny.

Očekávané přínosy nově rekonstruované kotelny jsou jak v ekologické, výrobní a v neposlední řadě také ekonomické oblasti:

Nově rekonstruovaná kotelna přispěje:

  • ke zkvalitnění ovzduší města Příbor, nižší emisí tuhých znečišťujících látek
  • k zajištění dlouhodobé a stabilní dodávky tepelné energie,
  • zvýšení účinnosti výroby tepelné energie k ekonomicky hospodárnému provozu s příznivým vlivem na cenu tepelné energie pro odběratelé města Příbor
  • a k bezpečnějšímu provozu plynové kotelny II. Kategorie.

Likvidace starých kotlů DUKLA
Vybudování betonových základů pro nové kotle
Instalace nové kotelny