Výroba tepelné energie

Kotelna Lomená
Instalace nové kogenerační jednotky

Správa majetku města Příbor a společnost ČEZ Energo uzavřeli koncem roku 2018 smlouvu o nájmu části nebytových prostor v kotelně Lomená. Účelem nájmu je poskytnout společnosti ČEZ Energo prostor pro umístění a provoz nové kogenerační jednotky.

Dne 18.9.2019 byl zahájen zkušební provoz nové kogenerační jednotky (KGJ), kterou ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO vybudovala za 15mil. korun. KGJ má elektrický výkon 600 kilowattů, což je o 340 kilowattů více, než měla dosavadní 20 let stará jednotka.

Nová kogenerační jednotka bude dodávat část tepelné energie do SZT Příbor. Výhodou tohoto řešení je nákup tepelné energie z KGJ za cenu nižší, než je cena paliva (plynu) s respektováním účinnosti plynové kotelny a tím snížení ceny tepla pro konečného odběratele v domácnost.

Slavnostní spuštění jednotky proběhlo dne 25.9.2019 za přítomnosti představitelů vedení města Příbor, zástupců společnosti ČEZ Energo s.r.o. a zástupců společnosti Správy majetku města Příbor s.r.o.

Provoz kogenerační jednotky na dalších 15 let přispěje k dlouhodobé stabilizaci cen tepelné energie a tím naplňování dlouhodobé strategie společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.

Oprava komínu kotelny Lomená

Dne  28.5.2019 schválila Rada města Příbor ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.  opravu komína na ulici Lomená. Oprava spočívá v umístění nerezové vložky do tělesa komínu.

Komínové pouzdro

SMMP se pro tuto akci spojila se společnosti ČEZ Energo s.r.o., která v kotelně Lomená instaluje kogenerační jednotku, aby se společně podíleli na  realizaci a financování celé akce. Společná akce je pro SMMP finančně výhodnější. Nová nerezová vložka bude sloužit pro odvod spalin  jak z  plynových kotlů tak z kogenerační jednotky.

Akci realizovala firma Stavby complet CZE s.r.o. Po přípravných akcích bylo v úterý 25 června 2019 pomocí jeřábu umístěno nerezové pouzdro do stávajícího komínu.

Instalace nerezového pouzdra