Ceník tepelné energie

PUBLIKOVÁNOKKon

Předběžná cena tepelné energie pro rok 2023

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie             789 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (10%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2023
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 24 250 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie pro rok 2023 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  10.1.2023.

ROK 2022

Konečná cena tepelné energie 2022

Konečná cena  tepelné energie za rok 2022 byla ve výši 572 Kč + DPH 10 %.

Předběžná cena tepelné energie
pro rok 2022

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie             600 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (10%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2022
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 24 250 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie pro rok 2022 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  7.12.2021.

Konečná cena tepelné energie 2021 

Konečná cena tepelné energie za rok 2021 byla ve výši 401 Kč bez DPH,
tj. 441,11 Kč vč. 10 % DPH

Předběžná cena tepelné energie
pro rok 2021

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie              458 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (10%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2021
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
23 790 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie pro rok 2021 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  8.12.2020.

Konečná cena tepelné energie 2020

Konečná cena  tepelné energie za rok 2020 byla ve výši 487,80 Kč
tj. 443,45 Kč + DPH 10 %.

Předběžná cena tepelné energie
pro rok 2020

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie              499,77 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (10%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2020
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
22 600 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie pro rok 2020 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  10.12.2019.

Konečná cena tepelné energie 2019

Konečná cena  tepelné energie za rok 2019 byla ve výši 497,87 Kč + DPH 15 %.

Předběžná cena tepelné energie
pro rok 2019

Dodavatel:   Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie     549,49 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (15%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2019
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
23 300 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu tepelné energie pr rok 2019 schválila Rada města Příbor ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. dne  11.12.2018.

Předběžná cena tepelné energie
Kotelna Lomená 2018

Ceník tepelné energie kotelny Lomená Příbor
Dodavatel:   Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, Příbor

Článek 1.        Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1.    Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2.    Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3.    Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie – vstup do odběrného zařízení dodavatele.
1.4.    Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a)  Předběžná cena tepelné energie                 467,74 Kč/GJ bez DPH
b)  K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (15%)
Článek 2.        Platnost ceníku
2.1.    Ceník dodavatele je platný od 1.9.2018
2.2.    Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 4 707 GJ.

Příbor 10.8.2018
Ivo Lacný, v.r.                                                             Ing. Kamila Bučková, v.r.
Jednatel                                                                      ekonom

Předběžná cena tepelné energie
kotelna Nerudova 2018

Ceník tepelné energie kotelny Nerudova Příbor
Dodavatel:   Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, Příbor

Článek 1.        Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1.    Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2.    Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3.    Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie – vstup do odběrného zařízení dodavatele.
1.4.    Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a)  Předběžná cena tepla pro vytápění             519,90 Kč/GJ bez DPH
b)  K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (15%)
Článek 2.        Platnost ceníku
2.1.    Ceník dodavatele je platný od 1.9.2018
2.2.    Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
11 500 GJ.

Příbor 10.8.2018
Ivo Lacný, v.r.                                                             Ing. Kamila Bučková, v.r.
Jednatel                                                                      ekonom