Služby

VÝZVA pro zájemce k podání přihlášky na podnájem bytu v objektu na ulici Lidická č.p. 480 za nabídku smluvního nájemného

Informace o bytě v budově na ulici Lidická čp. 480, Příbor,  byt č. 7
Velikost bytu: 2+0+ terasa o celkové ploše 101,22 m2
Popis bytu: 1 pokoj, 1 pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, WC, chodba, komora, sklep, terasa
Stav bytu: stav bytu odpovídá běžnému opotřebení
Vybavení bytu: sporák plynový, kuchyňská linka, vytápění a ohřev vody lokální – kombinovaný plynový kotel

Minimální výše nabídky měsíčního nájemného za byt bez služeb:  4900,- Kč

Žadatel vyplní přihlášku, kterou včetně požadovaných příloh zašlete na adresu společnosti TP PŘÍBOR s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor nebo odevzdá v zalepené obálce v kanceláři společnosti
v  termínu do 28. 01. 2021 do 11.00 hod a obálku označí textem: Příbor, Lidická 480, byt č.7

Prohlídky bytu budou probíhat individuálně, v období od 11.1.2021 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 739089756.

Organizační pokyny:

Účast žadatele na podnájmu bytu za nabídnuté smluvní nájemné je podmíněna tím, že žadatel :

 1. má trvalé bydliště v městě Příbor
 2. pokud žadatel trvale nebydlí ve městě Příbor, je ve městě zaměstnán po dobu minimálně jednoho roku před podáním nabídky nebo zde má místo podnikání – bude doloženo potvrzením zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru ne starší 1 měsíce nebo kopii živnostenského listu,
 3. není vlastníkem bytu nebo objektu určenému k bydlení či jeho části (rodinný dům, dům s byty apod.) – bude doloženo čestným prohlášením,
 4. nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým osobám po termínu splatnosti,
 5. v případě, že je žadatel nájemcem obecního bytu, doloží vyjádření, že v případě vítězné nabídky vrátí stávající byt městu.
 6. v případě, že žadatelé jsou manželé, je nutné uvést identifikační údaje a podpisy obou manželů.

Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku smluvního nájemného. V případě rovnosti nejvyšších nabídek jednatel společnosti rozhodne o budoucím podnájemci losem.

Bližší informace a přihlášku Vám poskytneme v kanceláři společnosti nebo na tel. č. 595 779 179, 739 089 756, e-mail: centrala@tppribor.cz

Ivo Lacný, v.r.
jednatel TP Příbor s.r.o.

Volné nebytové prostory k pronájmu

Budova č. p. 223 na ul. Nerudova v Příboře

 • 2 podlažní budova
 • Přístup přes rampu
 • Umístění v areálu kotelny Nerudova
 • Využití – skladové prostory
 • Bez vytápění, bez sociálního zařízení
 • Výměra 137,8 m2
 • Po dohodě možnost pronájmu garáže – dílny

Bližší informace Vám poskytneme na tel. č. 595 779 179, 739 089 756,
e-mail: centrala@tppribor.cz

Účetní a ekonomické služby

Nabízíme komplexní vedení účetnictví pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a soukromé vlastníky domů.

Provádíme evidenci předpisů nájmů a záloh na služby a vyúčtování služeb.