Předběžná cena tepelné energie pro rok 2024

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb SZTE (systém zásobování teplenou energií)
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie             889 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (12%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1. 1. 2024
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 24 250 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie SZTE pro rok 2024 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  4. 12. 2023.