Konečná cena tepelné energie 2022

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2022 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2022
ve výši 572 Kč bez DPH, tj. 629,20Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2022.