NOVÉ NAPOJENÍ OBJEKTŮ NA CZT Z KOTELNY NERUDOVA PŘÍBOR, 1.ETAPA

Předmětem díla „Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova Příbor – 1. etapa“ je vybudování nových teplovodních přípojek a napojení objektů Města Příbor na dodávky tepelné energie z kotelny na ulici Nerudova.

V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – Ing. Dalibor Bednář z Ostravy Nové Vsi. Smluvní termín plnění díla je do 31.10.2022 u přípojky pro objekt č.p.118 a č.p. 1324 a do 30.6.2023 pro objekt č.p. 1370.

Předáním staveniště dne 1.9.2022 byly zahájeny stavební práce, Akce sestává ze tří samostatně povolených staveb:

  1. Přípojka pro objekt č.p.118 – parcely č. 188/1, 166, 113, 112, ulice Freudova.
  2. Přípojka pro objekt č.p.1324, – parcely 769, 770/1, 670,669/1 a 668/1, ulice Švermova.
  3.  Přípojka pro objekt č.p. 1370 – parcely č. 164, 157, Frenštátská.

V souvislosti se stavebními pracemi dojde v době provádění výkopu po nezbytně nutnou dobu k dočasnému (krátkodobému) omezení průjezdu ulice Dukelská a Švermova a Nádražní. O dopravních opatřeních bude veřejnost informována dle postupu stavebních prací vývěskami na vstupech do bytových domů.

Ing. Kamila Bučková, TP Příbor s.r.o.

Přílohy: Situační výkresy staveb