Konečná cena tepelné energie 2021

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2021 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2021
ve výši 401 Kč bez DPH, tj. 441,11 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2021.