Konečná cena tepelné energie 2020

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2020 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2020
ve výši 443,45 Kč bez DPH, tj. 487,80 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2020.