Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. 11. 2019 došlo ke změně obchodního názvu naší  společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČO 268 65 327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28696. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

TP PŘÍBOR s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.

Změna sídla a obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název TP PŘÍBOR s.r.o.

Děkuji.
S pozdravem

Ivo Lacný, v.r.
Jednatel společnosti