Předběžná cena tepelné energie Kotelna Lomená 2018

Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. schválila předběžnou cenu tepelné energie pro kotelnu Lomená pro rok 2018 ve výši 467,74 Kč bez DPH (tj. 537,90 Kč vč. 15% DPH).