Konečná cena tepelné energie 2020

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2020 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2020
ve výši 443,45 Kč bez DPH, tj. 487,80 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2020.

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY „NERUDOVA“

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukce technologie kotelny.

Dne 5.5.2020 byla zahájena realizace a dne 28.8.2020 spuštěn zkušební provoz nové kotelny Nerudova. Informace o přípravě a průběhu rekonstrukce naleznete zde

Konečná cena tepelné energie 2019

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2019 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2019 ve výši 497,87 Kč + DPH 15 %. Odběratelům tepelné energie byly vystaveny faktury za dodávku tepla za rok 2019.

Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. 11. 2019 došlo ke změně obchodního názvu naší  společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČO 268 65 327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28696. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

TP PŘÍBOR s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.

Změna sídla a obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název TP PŘÍBOR s.r.o.

Děkuji.
S pozdravem

Ivo Lacný, v.r.
Jednatel společnosti