Konečná cena tepelné energie 2021

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2021 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2021
ve výši 401 Kč bez DPH, tj. 441,11 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2021.

Konečná cena tepelné energie 2020

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2020 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2020
ve výši 443,45 Kč bez DPH, tj. 487,80 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2020.

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY „NERUDOVA“

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukce technologie kotelny.

Dne 5.5.2020 byla zahájena realizace a dne 28.8.2020 spuštěn zkušební provoz nové kotelny Nerudova. Informace o přípravě a průběhu rekonstrukce naleznete zde

Konečná cena tepelné energie 2019

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2019 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2019 ve výši 497,87 Kč + DPH 15 %. Odběratelům tepelné energie byly vystaveny faktury za dodávku tepla za rok 2019.