REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY „NERUDOVA“

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukce technologie kotelny.

Dne 5.5.2020 byla zahájena realizace a dne 28.8.2020 spuštěn zkušební provoz nové kotelny Nerudova. Informace o přípravě a průběhu rekonstrukce naleznete zde

Konečná cena tepelné energie 2019

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2019 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2019 ve výši 497,87 Kč + DPH 15 %. Odběratelům tepelné energie byly vystaveny faktury za dodávku tepla za rok 2019.

Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. 11. 2019 došlo ke změně obchodního názvu naší  společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČO 268 65 327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28696. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

TP PŘÍBOR s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.

Změna sídla a obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název TP PŘÍBOR s.r.o.

Děkuji.
S pozdravem

Ivo Lacný, v.r.
Jednatel společnosti

Omezení dodávky teplé vody v kotelně Lomená

z důvodu plánovaných prací s napojením nové
kogenerační jednotky v kotelně LOMENÁ,
kterou provádí společnost ČEZ Energo s.r.o.
dojde
k přerušení dodávky teplé vody v doby

od 3.6.2019 (pondělí) od 9:00 hod
do 7.6.2019 (pátek) do večerních hodin.

Toto omezení je neodkladné pro další ekonomické provozování systému zásobování teplem. Odstávka bude probíhat pouze po nezbytně nutnou dobu.

Provozovatel systému zásobování teplem (SZT) Správa majetku města Příbor s.r.o. pronajala společnosti ČEZ Energo s.r.o. nebytové prostory v části kotelny za účelem instalace nové kogenerační jednotky (KGJ). Společnost ČEZ Energo s.r.o. bude dodávat část tepelné energie do SZT Příbor. Výhodou tohoto řešení je nákup tepelné energie z KGJ za cenu nižší, než je cena paliva (plynu) s respektováním účinnosti plynové kotelny a tím snížení ceny tepla pro konečného zákazníka.

V současné době probíhají stavební práce společnosti ČEZ Energo s.r.o., součástí těchto prací je napojení KGJ na stávající rozvod tepelné energie.

Z tohoto důvodu dochází k přerušení dodávky teplé vody ve výše uvedeném období.

Jsme si vědomi, že odstávka teplé vody je pro odběratele nekomfortní, ale uděláme vše pro to, aby společnost ČEZ Energo s.r.o. provedla stavební práce v řádném termínu a obnova dodávky teplé vody proběhla v co nejkratším možném časovém intervalu.

Děkujeme Vám za pochopení