Modernizace MaR Lomená

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. převzala správu kotelny Lomená Příbor v roce 2018 od tehdejšího provozovatele. V následujícím roce jsme zahájili obnovu technologií systému zásobování tepelnou energií, postupně byly vyměněny hořáky plynových kotlů, opraven komín kotelny a do kotelny jsme nechali umístit kogenerační jednotku. Všechny tyto opravy probíhají s cílem zajistit bezproblémový a ekonomický provoz kotelny.

Další etapou byla rekonstrukce systému měření a regulace dodávek tepla a komunikace mezi objektovými předávacími stanicemi (OPS) a kotelnou Lomená.

Systém regulace z roku 1999 byl zastaralý a poruchový. Z tohoto důvodu se společnost TP Příbor s.r.o. rozhodla nahradit jej novým.

Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP Příbor s.r.o. schválila dne 7.9.2021 usnesením č. 29/53/RM/2021 uzavření smlouvy o dílo na zpracování a dodávku hardware a software systému měření a regulace (dále jen MaR) na akci „Modernizace MaR Lomená.

Realizace akce započala v roce 2021 bez omezení dodávek tepelné energie.

Závěrečnou fází je propojení předávacích stanic s MaR v kotelně a instalace a úprava software na míru.

S realizační firmou bylo dohodnuto, vzhledem k existenci 2 tepelných zdrojů v kotelně Lomená, provádění prací s krátkodobými výpadky dodávek tepelné energie.

Původní regulační a zabezpečovací systémy nemají potřebnou technickou dokumentaci a jsou složitě navzájem propojeny. Přes veškerou snahu pracovníků TPP i realizační firmy bylo nutné odstavit veškerý regulační a zabezpečovací systém kotelny.

V minulém (22.) týdnu se podařilo zprovoznit napojení na kogenerační jednotku a v tomto (23.) týdnu budou probíhat dokončovací práce.

Prováděná rekonstrukce obnoví délku životnosti regulace a plynulé dodávky tepelné energie pro spokojenost našich odběratelů.